hits

Eiendom

"Å ta en Krogsveen"
Det er i dag en sak om at Krogsveen krevde 17.000 for et avlyst salg. Dette er ikke første gangen Krogsveen er ute å kjøre. Sakene har skapt et nytt begrep innen eiendsommelging: "å ta en Krogsveen".

Tidligere i vinter ble de blant annet dømt for brudd på god meglerskikk og til å betale meg kompensasjon på 55.000 kr. Etter dommen hadde Krogsveen følgende kommentar på min blogg og facebook-profil:

Hei, vi beklager fortsatt din opplevelse i saken, men forholder oss til Reklamasjonsnemdas avgjørelse som er basert på en totalvurdering av budsituasjonen. 

Dette er mitt svar til Krogsveen sin versjon av saken etter de ble dømt. 

--

Hei Cathrine i Krogsveen,

Takk for beklagelsen på min Facebook-profil og blogg tidligere. Det setter jeg pris på.

Men vet du hva? Det er ikke bare du som beklager. Jeg gjør det jeg også.

 • Jeg beklager at dere ikke forstår eller vil forstå at det å "ta en Krogsveen" er i ferd med å bli et begrep som ikke gagner dere.

 "Å ta en Krogsveen"  - En stor aktør som bruker alle nødvendige retoriske, praktriske og juridiske grep for å presse en forbruker til å gi slipp på sine rettigheter. Ofte brukt i saker der den store aktøren er klar over at de har begått feiltrinn, men ikke ønsker å innrømme skyld eller la andre få kjennskap til hendelsen.

 • Jeg beklager at dere "forholder dere" til at dere selv i bransjens egen nemd blir dømt for brudd på god meglerskikk uten at dere tar noen reelle konsekvenser.
 • Jeg beklager at du ikke ønsker å uttale deg om nemda selv om du selv har sittet og bedømt tilsvarende saker for nemda.
 • Jeg beklager at dere føler dere må juge, forandre historier og presse meg til å holde kjeft.
 • Jeg beklager at dere foretrekker å la saken bli til fin-juss framfor å være skikkelig, redelige mennesker.
 • Jeg beklager at dere ikke har kommet med noen reelle forslag til løsninger utover å kjøpe min taushet.
 • Jeg beklager at dere ikke forstår at for hver eneste gang dere prøver å luke meg av banen, blir jeg utelukkende mer irritert og engasjert i å formidle saken min.
 • Jeg beklager at dere selv med 60MNOK i overskudd og 151MNOK på bok velger å overse min utfordring om å donere penger til en god sak slik jeg gjør med mine penger.
 • Jeg beklager at dere ikke griper alle de livlinene jeg har slengt ut til dere. (Alltid tydelig invitere til direkte dialog, gi dere muligheten til å bli good-guys ved å donene penger til en god sak, skrive eksakt hvordan dere kan få det hele til å stoppe etc)
 • Jeg beklager at dere ikke forstår at det ikke er min feil at ting sprer seg i sosiale medier. Det er vanlige mennesker som deg og meg som synes historien er verdt å spre og sørger for at "alle" har lest om dere.
 • Jeg beklager at jeg kan oppleves som krevende når dere ikke får det som dere vil (Nei, forresten. Beklager ikke den.) 

Men jeg takker også. 

 • Jeg takker for de gangene dere har ønsket å møte meg. Helt oppriktig. 
 • Jeg takker for all inspirasjon til å jobbe med å forstå hvordan deres kultur er.
 • Jeg takker for at jeg nå forstår hvorfor sinte forbrukere gidder å stå fram i media.
 • Jeg takker for at andre nå får se flere sider av dere.
 • Jeg takker for at jeg har fått viktig kompetanse om lover, regler og atferd innen eiendomsbransjen.

 

Klemz

/Geir

 

PS. De 55.000 kronene jeg vant deler jeg ut til en god sak... de lar jeg leserne bestemme hvem som skal få.

 

Hvem fortjener 55.000 kr? Du bestemmer!

For ikke lenge siden vant jeg en sak mot Krogsveen i reklemasjonsnemda for eiendomsmeglerbransjen. Som en konsekvens av saken, ble Krogsveen dømt til å betale meg 55.000 kr. Pengene ønsket jeg å donere bort og spurte leserne om råd til hvem som skal få.

Jeg har plukket ut de seks jeg føler forslagene som har fått mest støtte og laget en avstemming. Alle forslagene er i det norske markedet og gjør noe med livet her hjemme. Det føltes mest rett når det er her Krogsveen bygger kulturen jeg ønsker å motarbeide.

Reglene er som følger:

 • Forslaget med flest stemmer får pengene.
 • Du kan stemme en gang per dag.
 • Alle kan stemme. 

Hva eller hvem syns du fortjener pengene mest? Du bestemmer!

 

 

ps. Jeg utfordret Krogsveen til også å donere penger til den saken som blir valgt. Jeg har ikke fått noe svar. Dersom du syns det er riktig at Krogsveen skal gjøre det samme som meg, fortell det gjerne til de på Facebook, epost  eller sin din mening i kommentar-feltet under. 

 

Om valgene

Kreftforeningen

Kreft kan ramme alle og rammer alle. Også min nærmeste familie har blitt rammet av kreft. Det er tungt og vanskelig. En gave til Kreftforeningen hjelper i arbeidet i kreftforebygging.

Fattighuset

Fattighuset hjelper de fattigste som står i et uønsket avhengigshetsforhold til det offentlige. Fattighethuset er på mange måter motsatsen til Krogsveen; de fattige som ikke kan være med i bolig-spillet. Gave hit vil hjelpe de fattige i Oslo. 

Budjournal.no

Kjøp av hus er den største investeringen de fleste av oss gjør. For å sikre kjøpers og selgers rettigheter, lager jeg og et lite team lage Budjournal.no. Vi ønsker bygge en trygg og uavhengig løsning der alle parter for oversikt over budprosessen og slippe sånn dritt som jeg har hatt med Krogsveen. Penger hit setter fokuset på forbrukeren ved kjøp og salg av eiendom. 

Ta Krogsveen til retten

Jeg fikk medhold i reklamasjonsnemnda. Allikevel har saken fått marginal konsekvens for Krogsveen og megler. En rettssak er dyr, men disse pengene kan bidra til at jeg har råd til å ta saken til retten. Penger hit øker muligheten for en rettskraftig dom.

Ta pengene selv

Denne settes opp kun pga mange tilbakemeldinger. Jeg har brukt utallige kvelder, netter og helger på denne saken. Stem på dette dersom du mener jeg heller bør ta pengene selv og anse det som en betaling for urett og at saken ble publisert. Jeg selv ser helst at dere velger noe annet :)

Eiendomsmegleren - selger eller uavhengig mellommann?
Når du kjøper bolig, bør du stole på det megleren sier? Trodde du han var pliktig til å hjelpe deg til å gjøre et godt og riktig kjøp? Mange har blitt overrasket over regelverket. Derfor kan det nå dukke  opp en helt ny type megler. Kjøpers megler.

En eiendomsmegler skal i utgangspunktet ivareta både kjøper og selger sine interesser og være en uavhengig mellommann som det så fint heter. Oversatt betyr det at megler skal hjelpe både selger og megler like mye. Bare det i seg selv gjør at megler får en dobbeltrolle som kan være vanskelig å sjonglere. Hvordan skal man sikre seg at megler opptrer upartisk i en forhandlinger og diskusjon om boligen. Det er åpenbart rom for konflikter. Noe som tydelig kommer til syne når ca hver fjerde klager ved boligkjøp.

Desverre stopper det ikke her. Megler skal nemlig ikke alltid være en uavhengig mellommann. Når det er snakk om pris, skal megler jobbe for å maksimere salgspris på boligen. Vi har altså en situasjon der megler skal både være en upartisk mellommann, men også jobbe for høy pris. Er det noe som i realiteten lar seg utføre?

De fleste meglere vil selvsagt si ja. Fakta, gjennomføring og prosessen skal en megler kunne opptre for begge parter i på papiret. Men hvordan skiller man rollene når en megler er upartisk mellommann og når han jobber for økt pris? 

Selv om det åpenbart er utfordringer med rollen, la oss gjøre et lite tankeeksperiemt. Gitt at megler opptrer helt etter boka, gir riktig informasjon, men også prøver å forhandle opp prisen for selger. Selv i en slik situasjon, hvordan kan du som selger vite at megler opptrer korrekt? Dersom du ser etter feil, er det ofte lett å se feil. Man kan begynne å anta at megler går for langt i arbeidet for selger og tror en blir lurt. Det er åpenbart at mange av klagene på boligkjøp kommer nettopp fra slike situasjoner. Fordi rollefordelingen kan tolkes, har vi som mennesker en tendes til å finne argumenter som støtter det vi leter etter.

I USA og mange europeiske land er dette løst ved en kjøpshjelper. Eller en megler som kun jobber for kjøper om du vil. I slike situasjoner er rollene helt tydelige. En megler jobber for selger, en annen megler jobber for kjøper. Både kjøper og selger har noen som passer på en uten at det er tvil om rollene.

Tanken om en uavhengig megler er absolutt god. Det bør ikke være nødvendig å trekke inn en hel skog av hjelpere for å gjennomføre en handel. Det er også åpenbart billigere å ikke ha en kjøpshjelper. 40.000 kr tar det nye selskapet boligrådgiveren for å hjelpe en kjøper. Er markedet virkelig så krøkkete at man må betale for å slippe å bli lurt av en megler?

Mine personlige erfaringer til nå er desverre at meglere er alt for selger-vennlige i kjøpsprosessen. Når du gjør en investering i bolig, er det helt nødvendig å sette seg inn i de lover og regler som gjelder uten å forvente at megler passer på for deg. Men om det er verdt 40.000 kr når det er en jobb dagens selgere er pliktig å gjøre for deg? Tja... For en som har kontroll, trengs det nok ikke. Er du usikker, er det en investering. På lik linje med alle andre forsikringer og sikkerhetstiltak man tar i forbindelse med større verdier. Noen forsikringer (som f.eks Help boligkjøpsforsikring) gjør man etter kjøp, en bolighjelper prøver å komme seg inn før kjøpet.

Dersom kjøpshjelpere kan sette i gang diskusjonen og sette fokus på kjøpers rettigheter, ønsker jeg de velkommen i bransjen. De vil garantert møte hard motstand fra meglere, men diskusjonen vil gagne oss som forbrukere.

Hva syns du? Er alle meglere noen svin, trenger vi kjøpshjelpere eller klarer du deg selv?

 

 

Krogsveen dømt for brudd på god meglerskikk og kompensasjon på 55.000 kr.

Jeg har hatt en lengre tvist gående med Krogsveen etter en budrunde. Jeg fikk bekreftelse akseptert bud, men Krogsveen hevdet det ikke var noen avtale. Nylig ble dommen offentliggjort; Krogsveen handlet i brudd med god meglerskikk og kompensasjon på 55.000 ble opprettholdt.

 

Bakgrunn:

Reklamasjonsnemda er bransjens egne personer som bedømmer om meglere har brutt såkalt god meglerskikk. Dette er alltid første instans. 

 

Avgjørelsen på min sak kom nå nylig. Jeg fikk medhold i klagen min. Krogsveen hadde brutt god meglerskikk. Nemda sa også de gikk ut i fra at kompensasjonen på 55.000 ble stående. Bortsett fra det, mente nemda det at det var usikkerhet som gjorde at de ikke kunne komme med noen større kompensasjon eller opprettholde avtalen jeg har inngått. 

 

Krogsveen hevder dommen mener de hadde rett hele veien. Hvordan de kan mene at de har rett når de ble dømt for god meglerskikk og en kompensasjon på 55.000 kr er for meg uforståelig.  

 

Det som uansett er gitt og alle virker enig om, er at Krogsveen har brutt god meglerskikk. 

 

Å bli dømt for god meglerskikk har ingen praktisk betydning

Reklamasjonsnemnda har i flere tilfeller vist at det å bryte god meglerskikk ikke har noen konsekvens. Dette skjer i min sak. Et annet eksempel er sak 2013058 mot Home Eiendomsmegler avd. Lillestrøm som ble behandlet 18.november 2013. Konklusjonen blir i denne saken følgende: ?Home (..) har handlet i strid med god meglerskikk, for øvrig fører klagen ikke frem. ?. 

 

Disse to sakene belyser en utfordring i bransjen. Det er laget regler for god meglerskikk for å beskytte oss forbrukere, men det har ingen konsekvens om de faktisk blir brutt. Så hvorfor skal noen gidde å bry seg? 

 

I min sak går alle ansatte i Krogsveen fullstendig klare. Det er inkludert faglederen hos Krogsveen-kontoret som ble tatt i direkte løgn. Brudd på god meglerskikk? Pføy. Gir ingen konsekvenser uansett. Så hva er poenget med hele reklamasjonsnemda og reglene for god meglerskikk? Er de til for pynt? Etter mine erfaringer de siste måneden, sliter jeg med å få hodet mitt rundt det.

 

Krogsveen gjør det vanskelig å tro på dem

Sterk overskrift. Men selv etter oppvaskmøter og medierunder, kommer jeg ikke unna at Krogsveen ikke akkurat skygger banen for å lure deg. Hvorfor? La meg gi deg noen eksempler:

 • Kommenterer på min blogg, men gir seg ut for å være noen andre.
 • Prøver å stoppe medie-saker på bakgrunn av presse-etiske hensyn.
 • Vil ha meg til å lage en avtale der jeg må skrive under på å holde kjeft.
 • Forandrer historien om hva som har skjedd etter hvert som tiden går.
 • Tilbud om kompensasjon for "uheldig kommunikasjon" skjer først etter det har prøvd 3 ulike forklaringer.
 • Truer med at videre dialog vil skje med advokatene deres framfor dem selv.

Samtidig skriver Krogsveen at de vil ha fornøyde kunder. Vi har åpenbart ulik definisjonen av begrepet en fornøyd kunde.

 

Hva bør du passe på i budrunder?

Det er mye å lære av de siste månedenes farse. Jeg jobber med en løsning som skal guide forbrukere trygt gjennom budrunden. Men før det, her er noen kjappe råd.

 1. Ikke forvent at megler har rett. Pass på deg selv.
 2. Dokumenter all kommunikasjon.
 3. SMS er å foretrekke ved bud. (Etter det første budet. Skriver om det senere)
 4. Be alltid om SMS-bekreftelse på at budet er mottatt.
 5. Be megler spesifisere at budet er formidlet selger.
 6. Be megler skrive klokkeslett på når en SMS er sendt. 
 7. Dersom det er noe du stusser på, stopp opp øyeblikkelig og sjekk ut lovverk. Ikke stol på andre enn deg selv i en tvilssituasjon.

Kort fortalt. Du må passe på deg selv. Dessverre. Det er kanskje naturlig. Eiendomsmegleren er ansatt av selger for å maksimere salgspris. Jada, det står masse fint om megler skal være en mellommann. Men det står også tydelig beskrevet at megler sørge for å hjelpe selger til best mulig pris. Konsekvensen av det er at kjøpere må passe sakene sine selv. 

 

Hvilken god sak bør jeg gi 55.000 kr til?

For å vise hvor fantastisk meningsløst kompensasjonen på 55.000 kr er, ønsker jeg å gi pengene til en god sak. Det blir for meg blodpenger som Krogsveen bruker for å dekke over at de har tabbet seg loddrett ut. Å prøve å betale seg ut av en kinkig sak viser bare hvilken kultur de representerer. 

 

Derfor er det eneste riktige å gjøre noe annet med pengene. Gi de til noe fint. Men til hva? Der trenger jeg din hjelp. Skriv dine forslag i kommentar-feltet under hvordan du mener pengene skal brukes. 

 

Jeg utfordrer samtidig Krogsveen til å gi sin egen kompensasjon til den saken som velges.  I 2012 hadde Krogsveen et overskudd på 60 millioner og en egenkapital på 151 millioner (Kilde: purehelp). Hvor mye syns du de bør gi?

 

 

/Geir

 

Ps. Jeg har fortsatt mulighet til å ta saken til retten. Hva syns du - er det verdt tiden å prøve saken utenfor bransjens egne organer? Hører gjerne dine innspill.

 

 

Vil du unngå at du får en Krogsveen-sak mot deg?

Er du et selskap og vil vite hvordan du kan unngå historier som Krogsveen-saken? Det er ikke så vanskelig. Jeg kan fortelle deg hvordan. Ta kontakt på geir.sand.nilsen@gmail.com for å vite mer.

 

 

 

Historien bak nyhetene

Det er alltid noen drittsekker som har blitt dårlig behandlet av et selskap og skaper overskrifter i pressen. Petter (15) fant edderkopp i frokostblandinga, Trine (57) fikk ikke lov å betale på bussen med sjekk eller barnefamilie ble kastet ut av hotellet etter bæsj i bassenget. Hvem er disse folka som står fram med sånne saker? Egosentriske søplefolk eller forbrukere med et viktig samfunnsoppdrag?

Jeg kan gi litt innsikt. Jeg ble nemlig nylig en av drittsekkene. Jeg gikk fra å være en litt misfornøyd kunde til å være en som uttalte meg krast om Krogsveen i media. Jeg tror det er noe å lære av den enten du er en misfornøyd forbruker, møter en potensiell krise i jobben eller jobber innen PR.

Dette er historien om hvordan drittsekken Geir (33) ble skapt.


1. Starten: Merkelig budrunde
Jeg var nylig i en budrunde på et hus. Litt ute i budrunden fikk jeg følgende SMS ?Hvis 15.09 er ok for deg som overtakelse, så har du fått deg ny bolig?. Jeg svarte ok  med en gang og avtalen var inngått. Trodde jeg. Megler var ikke enig og huset ble solgt til noen andre. Les hele saken her.

På telefon like etterpå var megler åpenbart stressa. Det var litt som å snakke med en unge som vet han har tissa på seg, men nekter for det selv om det drypper fra buksa. Megler ville tydelig ikke snakke med meg, men rakk blant annet å si ?dersom jeg hadde svart før, ville jeg fått huset? En liten sjekk med budreglene, viser at dette er direkte i strid med gjeldende lov. Jeg mente, og mener fortsatt, jeg har inngått en bindende avtale.

Jeg ba om å få oversendt budjournalen. Det var visst vanskelig. Hun satt jo i bilen og kontoret var langt unna og det hadde vært en stressende dag og jeg måtte da skjønne at jeg ikke kunne få den nå. Men jeg kunne gjerne komme innom kontoret en dag?.  Dette var siste gang jeg snakket med megler. Ikke et pip fra henne etter denne samtalen. Budjournalen jeg senere fikk tilgang på var for øvrig også proppfull av feil og umulig å stole på.

Det ble for dumt med en megler som helt tydelig viste at hun hadde gjort en feil, men nekta på alle sylindere og viste kundeservice som en full dørvakt. Jeg tok kontakt med hovedkontoret til Krogsveen for å få tatt opp saken skikkelig. Jeg skulle ikke skue Krogsveen for denne ene meglerens opptreden en dag. (se budjournal)

2. Opptakten: Dialogen med Krogsveen
Heldigvis foregikk budrunden skriftlig. Etter å ha sendt skjermbilder av den inngåtte avtalen til megler, fagdirektør og advokat hos Krogsveen samt mast noen ganger, fikk jeg endelig en telefon fra en av Krogsveens advokater sent neste dag. Her fikk jeg servert en ny historie. Nå var det "teksten kan ikke tolkes som om det har vært inngått en avtale" og "intensjonen var aldri å inngå avtale, men bare forhandle".

Min oppfatning om at teksten "Hvis 15.09 er ok for deg som overtakelse, så har du fått deg ny bolig" var utvetydig og noe mer enn en forhandling, kunne Krogsveen ikke se for seg. Det måtte jeg da skjønne. Overraskende nok var advokaten til Krogsveen enig i at det var utvist dårlig meglerskikk. Advokaten spurte hva jeg kunne tenke meg som løsning på saken. Jeg svarte det var umulig for meg å ha innsikt nok til å vite det på stående fot og heller forventet at Krogsveen kom med et forslag til meg. Advokaten lovte å komme tilbake til meg neste dag. Det var siste gang jeg snakket med advokaten, men sent neste dag sender hun isteden at "de må ha mer tid, men kommer tilbake til meg neste uke".

Det er noe å jussen som heter tid til å innrette seg etter. Det vil si noe i retningen at desto lenger tid det tar, desto lenger vanskeligere blir det å få til endringer. I dette tilfellet var det helt klart til Krogsveen sin fordel desto lenger tid ting tok og alle parter fikk innrette seg etter hendelsene. Det kunne jeg ikke ha noe av. Derfor ringer jeg direkte til Leif Laugen, adm dir i Krogsveen og ber om et møte samme dag. Dersom de ikke svarer innen en time, går jeg videre med saken.

En time senere fikk jeg telefon fra fagdirektøren og ca fire timer senere har jeg møte med henne. En gjennomgangsmelodi hos Krogsveen det her. De svarer når jeg setter en tidsfrist og en konsekvens. Uten det, er de ikke fremmede for å drøye.

Fagdirektøren har en tredje forklaring på det som har skjedd. Hun mente det ikke var snakk om en bindende avtale, men dersom det kom til at avtalen var inngått, hadde de trukket tilbake budet. Ser du den? Hun mente de trakk tilbake en avtale de ikke hadde inngått. Men allikevel vil hun gi en kompensasjon på 55.000 kr for vi "legger saken død".

Fagdirektøren er eldre enn meg og definitivt mer erfaren. I møtet og senere eposter bruker hun metoder jeg ikke kan tolke som annet enn hersketeknikker. Hun tar tilnærminger som "du vil vel legge alt stresset bak deg",  "det blir mye fin-juss dersom vi går videre" og "du vil ikke snakke med meg, men snakke med advokatene våre dersom du ikke godtar tilbudet mitt". Hun uttaler ordet advokat som om det er djevelen selv. Trusselen om at jeg ikke har kontakt med henne, men advokatene blir aldri noen realitet.

Mot slutten kommer hun med et siste tilbud. Hun kan hjelpe med å finne en ny bolig. De har jo "mange boliger på lur" og kan sørge for at jeg finner noe. Det høres fint ut, men kort tid etterpå slår det meg. Hva om jeg hadde vært selger og fikk vite at Krogsveen tilbyr min bolig i en kompenasjonsavtale? Finnes det muligheter for at Krogsveen selger boliger under bordet? Eller hva mente hun? Det høres virkelig ikke bra ut nå i etterkant.

3. Avgjørelsen: En drittsekk blir skapt
Det går en faen i meg (retter sagt; oss. Det er ikke bare meg. Det er en annen person som er sentral i det hele. Du vet hvem du er :)). Skal jeg virkelig la Krogsveen drive business på den måten her uten å ta det videre eller la andre høre historien? 55.000 kr er fristende. Enkle 55.000 kr. Bare jeg holder kjeft og legger det bak meg. Mye moro man kan få for det.

Men dersom jeg takker ja til det, vil Krogsveen kunne fortsette å være drittsekker uten at noen vet om historien. Jeg kan ikke ta saken videre og kreve min rett på huset. Hadde Krogsveen kanskje gjort dette før? Når jeg tenker meg om, virket fremgangsmåten kalkulert. Nekte for alt, lete etter en historie jeg ikke kan si noe på og til slutt komme med et lukrativt tilbud ispedd trusler om en lang kamp med advokatene. Det virket nesten innøvd. Og hva er vel egentlig 55.000 kr? Bare 1 % av huskjøpet jeg nettopp hadde gjort.

Hadde de bare vært joviale folk som holdt ord, la seg flate og var mennesker man kunne likt. Da hadde vi funnet en avtale. Jeg ville nok ikke krevd kompensasjon en gang, men lagt godsiden til. Jeg skjønner at folk driter seg ut. Gjør det rett som det er selv. Men når de så til de grader nekter for alt, pynter på sannheten og kommer med indirekte trusler...det gjør meg bare forbanna.

Jeg bestemte meg for å bli en drittsekk til Krogsveen viste seg fra en annen side. Døra skulle dog aldri være lukket for noen form for diskusjon og samtale. Det står jeg ved. Jeg gjør mitt beste for at all kommunikasjon fra meg skal også være hyggelig og saklig selv om vi ikke er enig på sak.

4. Smellet: Hvordan skape og spre historien
Det er to måter å angripe en slik historie på; den juridiske og den offentlige. Jeg valgte først den juridiske.

I dette tilfelle ble det først Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester. Dette er bransjens eget forum og beslutninger her følges av bransjen i de aller fleste tilfeller. Kosten er kun 500 kr. Man kan klage inn både for brudd på god meglerskikk og kreve kompensasjon. Siden nemda ikke tar saker som er ført for retten eller sendt til Finanstilsynet, sendte jeg saken hit først. Etter avgjørelse i nemda, er de neste trinnene Finanstilsynet (utsteder lisens for meglertjenester) og vanlig runde i retten.

Jeg hadde kanskje et lite håp om at når jeg klagde de inn til nemda, ville Krogsveen bli vanlige, hyggelige mennesker som ville komme fram til en løsning. Men det viste seg heller motsatt. De brukte isteden store juridiske ressurser på å forsvare seg og fordreie alle ting de kunne fordreie. Det var Krogsveen mot meg. Krig. Ikke et eneste forsøk på fornuftig kontakt med meg som klager.

Derfor begynte jeg også på den offentlige historiefortellingen. Historien skulle ut. Kort oppsummert, dette var min framgangsmåte:

 • Allerede fra diskusjon med megler, sørget jeg for å få all kommunikasjon dokumentert. Inkludert telefonsamtaler. Etter møter, skrev jeg møtereferater og sendte Krogsveen. Alt der ting kunne tolkes, skrev jeg epost med ?Slik jeg oppfattet det, .blablab? Stemmer det?? Det som ikke kan dokumenteres gjelder ikke.
 • Lagde en presentasjon av saken med tilhørende med dokumentasjon.
 • Satte meg grundigere inn i hva som kan ha skjedd i mitt tilfelle, hvilke lover som gjelder og hvordan teknologien mtp budrunder fungerer.
 • Skrev en bloggpost om hendelsen (på min blogg og mobilen.no). Tittel og ingress var valgt for å få leseren til å fortsette å lese saken. Vinklingen jeg valgte var å bruke min historie til å se nærmere på budrunder samt gi min beste råd til kjøpere og selgere.
 • Oppfordret til åpenhet og at folk skulle hjelpe meg med å spre saken.
 • Sendte saken til Krogsveen og ga de en uke til å komme med tilbakemelding.
 • Lagde et enkelt bilde som oppsummerte kjernen i saken. Dette bildet ble delt på alle sosiale kanaler.
 • I kommentarfeltet var jeg aldri en drittsekk som generaliserte. F.eks alle meglere er ikke tullinger selv om en megler er.
 • Svarte alle som kommenterte på bloggen eller andre sosiale medier (inkludert han fra Krogsveen som ga seg ut for å være noen andre)
 • Satte på medieovervåkning av Krogsveen for å fange opp alle som skrev om Krogsveen i sosiale medier, forum og blogger (via Fanbooster Listen)

Jeg valgte ikke å sende saken videre til andre medier. Det er betydelig sterkere dersom pressen blir tipset av lesere av bloggen og ikke meg.

Samlet omtale om Krogsveen i sosiale medier og norske blogger og forum de siste tre månedene.

Samlet omtale om Krogsveen i sosiale medier og norske blogger og forum de siste tre månedene.

Hva skjedde? Grafen over viser samlet omtale av Krogsveen i sosiale medier, blogger og forum. Jeg fikk to store bølger av lesere på bloggen med ca 130.000 visninger samlet. Det skulle være ganske enkelt å gjette når de kom ut i fra grafen over 
Jeg ble ringt opp av mange journalister som ville vite mer. Det ble til oppslagene du kanskje har lest i i diverse lokale og regionale aviser.

Og Krogsveen? Her er alt ved det gamle. De snakket om presseetiske hensyn, legger all skyld på meg, har ikke gjort noe galt selv og tar for all del ikke kontakt. De har derimot sagt at min kompensasjon på 55.000 kr nå gjelder til to uker etter avgjørelse i  reklamasjonsnemda.

5. Læringen: Hvordan håndtere potensielle PR-kriser
Jeg må innrømme det har vært faglig interessant å være drittsekken som lagde negativt oppslag om et selskap. Jeg må også innrømme at jeg syns det er berettiget og står trygt bak alle valgene jeg har tatt.
Men hvordan kunne dette vært unngått?

 •  Det åpenbare. Ikke ljug. Skulle tro det var barnelærdom, men ser meg nødt til å presisere. Ikke ljug eller prøv å pynte på sannheten.
 • Ta selvkritikk for det du kan. Det er veldig menneskelig å feile.
 • Ikke skyld på andre. Det interessante er dersom mer man tar ting på egen kappe, desto mer vil andre e bak feilene og finne argumenter som veier til din fordel.
 • Hold alle frister og vær imøtekommende selv med den største drittsekken.
 • Dersom du er usikker, ikke finn på en unnskyldning for å prøve å få saken ut av verden.
 • Dersom du først blir tatt med buksa nede, legg deg flat, ta kontakt med de(n) det gjelder og vær dønn ærlig om at du ønsker å komme til en løsning sammen.

Til syvende og sist handler dette om mennesker. Man gjør ikke noe dritt mot folk man liker. Dersom du som ansatt i et selskap sørger for å bli likt, er sjansen så uendelig mye mindre for at det blir en negativ sak om deg.

Drittsekker som meg blir bare mer ivirge når sannheten blir pynta på, det brukes makt eller hersketeknikker for å få lagt saken død. Det er da det går en faen i oss og vi bruker time på time i rent engasjement. Det engasjementet ønsker du forbrukerne skal bruke med deg ? ikke mot deg. Jeg kunne vært Krogsveens største fan, men har endt har endt opp som deres fiende. Inntil annet er bevist i det minste.

Moralen? Skap fans, ikke drittsekker. Det lønner seg i lengden. Lover.