hits

mars 2014

Tillitsvalgte er ikke dekket av arbeidsmiljølovenKommunenes Sentralforbund (KS) ønsker å innføre nye arbeidstider for lærerne. Det har skapt stor oppstand i det norske skolevesenet. I dag kan vi lese i bl.a Dagbladet at Lærerne gjør opprør mot KS som viser null forståelse for læreryrket

Opprøret mot KS er dypt forankret hos lærerne. Facebook-gruppen arbeidstidsforhandlingene har på kort tid fått 27.000 og har massiv aktivitet, oppfordrer til storaksjon i Oslo 5.april og masseoppsigelser. Bemerkelsesverdig nok er opprører kun drevet av lærerne selv? Hvorfor kommer ikke Utdanningsforbundet på banen? Søken på svaret fører mot en oppsiktsvekkende nyhet.

Utdanningsforbundet har ikke arbeidsgiveransvar for tillitsvalgte

Vi kan komme nærmere svaret om vi ser nærmere på organiseringen tli Utdanningsforbundet. Arbeidet til Utdanningsforbundet er i stor grad bygget på tillitsvalgte. Hver skole og krets har sine tillitsvalgte som er det primære kontakleddet til medlemmene, lærerne. De tillitsvalgte skal på sin side "opptre på medlemmets vegne". I følge forbundet skal medlemmene få en sterk organisasjon og hjelp når de trenger det. Dette er løst via de tillitsvalgte sitt arbeid.

De tillitsvalgte er Utdanningsforbundets ansikt, kropp og sjel med alt hva det vil innebære av ansvar og forpliktelser. Sett i lys av det, tar Utdanningsforbundet overraskende nok ikke noe juridisk eller økonomisk ansvar for de råd eller handlinger deres tillitsvalgte gjør. Les det igjen. Det er helt sant! Beviset kom fra Utdanningsforbundet sine egne bevisføringer i en rettssak.

Utdrag fra Utdanningsforbundets bevisføring i Oslo Tingrett

Dette er meget oppsiktsvekkende og kan ha alvorlige konsekvenser for både tillitsvalgte og medlemmer av Utdanningsforbundet.

Arbeidsmiljøloven gjelder ikke tillitsvalgte til Utdanningsforbundet

Først av alt. Dette vil si at tillitsvalgte ikke er ansatte hos Utdanningsforbundet. De er heller ikke ansatt noe annet sted da de er frikjøpt fra sine ordinære jobber i kommunene. Dette medfører rett og slett at arbeidsmiljøloven ikke gjelder for tillitsvalgte hos Utdanningsforbundet. Dersom de tillitsvalgte skulle komme ut i en potensiell konflikt der det blir diskusjon om erstatningsansvar, folder Utdanningsforbundet sine hender og sier de ikke er arbeidsgiver. Det er som om en lege bærer alt ansvar for alle sine inngrep uten at sykehuset løfter en finger. Utdanningsforbundets tillitvalgte bærer fullt økonomisk og juridisk ansvar for hva de foretar seg i Utdanningsforbundets navn. 

Jeg sliter med å forstå hvordan både fagorganiserte og deres tillitsvalgte går med på at det er slik i Norge i dag. Jeg håper alle tillitsvalgte er klar over situasjonen. Dessverre virker det ikke slik. Se blant annet saken: rettsløs når utdanningsforbundet trakasserer. Ledelsen i Utdanningsforbundet har også virket meget lite villige til å diskutere utfordringene. Jeg fikk blant annet nei til å skrive om dette i deres eget blad Utdanning. Det kan virke som de heller ville tie det i hjel. Forståelig, selvsagt. Det er veldig behagelig å slippe arbeidsgiveransvar. Hvor riktig det er for medlemmene og de tillitsvalgte er en annen skål. 

Medlemmene kunne like gjerne fått råd av en kompis

Rettighetene til de fagorganiserte er sterkt forankret i Norge. Medlemmene bruker en andelen av lønna for å organisere seg og ha en sterk fagforening som taler deres sak. De tillitsvalgtes arbeid er grunnsteinen i dette. Men når Utdanningsforbundet ikke tar arbeidsgiveransver eller annen juridisk eller økonomisk ansvar, faller prinsippene på steingrunn. Å få råd fra en tillitsvalgt blir som å få råd fra hvilken som helst kompis. Det er ikke noen stor organisasjon bak. Organisasjonen gjemmer seg bak en juridisk term og frasier seg alt ansvar. 

Jeg sitter igjen med en forståelse for at Utdanningsforbundet ikke kommer på banen i opprører om arbeidstid. Organisasjonen er ikke laget for at de tillitsvalgte skal bidra i slike betente situasjoner. Lærerne må ta kampen mot KS alene. Med en organisasjon bygget på tillitsvalgte uten arbeidsgiverforhold og utenfor arbeidsmiljøloven, er det ikke veldig lett å sende de i krigen for seg. 

Men jeg sitter også igjen som et stort spørsmålstegn til hvorfor noen skal ønske å være medlem av Utdanningsforbundet. Ja, sett rent bort fra billige forsikringer og et medlemsblad i posten.

Er fagforeningene i ferd med å forvandle seg til fordelsklubber?

 

Setter stor pris på alle som deler og liker denne saken. Det er slik vi kan få økt oppmerksomhet på et åpenbart problem. Takk :)

 

Sogndal, Rosenborg og Bodø/Glimt er årets vinnere

Fotball er størst i Sogndal, Rosenborg bruker minst penger per fan mens det er størst fotball-feber i Bodø/Glimt før seriestart.

Som enhver fotball-geek med respekt for seg selv har jeg brukt mine timer i å granske tabeller. I år vil jeg gjøre en ny vri og kommer til å lage alternative tabeller basert på økonomi, fans og resultater. Under finner du tre måter å sette opp årets tabell på.

Hvilken klubb mener du gjør det best?

I hvilken by er fotball viktigst?

Fotball har ulik posisjon i hjembyen sin. Dersom vi ser antall facebook-fans i hensyn til antall innbyggere, får vi en tydelig indikasjon. Folk i Sogndal elsker klubben sin, i Oslo er det mer lunkent.

Antall fans delt på antall innbyggere i byen (per 28.mars 2014)

Hvem har den mest aktive fansen?

Engasjement på Facebook sier noe om hvor aktive fansen er. Talking About % er en faktor for dette (aktivitet delt på fans). Tabellen under tar kun hensyn til hvor aktive fansen er, ikke hvor mange de er. En liten gruppe fans, kan dermed få høyere score dersom de i snitt er mer aktive. 

Engasjement på Facebook delt på antall fans (per 28.mars 2014)

Hvor mye penger brukes per fan?

Penger er viktig i fotball. Dersom vi sammenligner antall fans med hvor stort budsjett hver klubb har, får vi en indikasjon på hvor populær en klubb her når vi også tar hensyn til hvor mye penger de bruker.

Budsjett delt på antall Facebook fans 


Som tidligere president i Fanklubben Heia Bortelaget (av Lerkendal) smerter det meg selvsagt at Rosenborg har minst kostnad per fan. Kan internett hjelpe til å fikse det? 

Kilder:

  • Wikipedia (Folketall)
  • TV2 (Budsjettene til klubbene)
  • Fanbooster (All Facebook-statistikk9